De minister van Texel

Cornelis Witte was een bekende persoonlijkheid op Texel. Samen met zijn vrouw Engel Mathilda runde hij tot de jaren ’50 De Kleine Bazar, een spreekwoordelijke winkel van Sinkel, aan de Warmoesstraat in Den Burg. Ook ventte hij zijn koopwaar met paard en wagen in de dorpen van het eiland.

De minister dankte zijn -enigszins spottend bedoelde- bijnaam aan zijn statige voorkomen. In zijn keurige zwarte jas, compleet met hoed en brilletje was hij op het eiland een bekende figuur.

De winkel bevond zijn aan het begin van de Warmoesstraat, op nummer 3. Over de breedte van de gevel stond trots in grote letters: DE KLEINE BAZAR, eigenaar C. Witte.

Binnen was het een doolhof van stellingen en rekken. Overal was koopwaar uitgestald. Links de zinken emmers, zwabbers,  boenders, pannensponzen. Rechts de zemen lappen, knijpers, pitten voor petroleumstellen. Een bijzondere plaats was ingeruimd voor het ‘diggelenwerk’: serviezen en schalen, potten en pannen.

Regelmatig trok de minister erop uit om zijn koopwaar uit te venten. Een klein paardje -een ket- trok de kar met koopwaar op maandagen naar Oudeschild. Daar floot Witte een deuntje om zijn komst aan te kondigen. Dan riep hij ‘de kleine koopman!’ en vervolgens somde hij op wat hij bij zich had: ‘wasknijpers, potten, schuurpapier, lampenpitten, kopjes…’

Over het leven van het gezin Witte en De Kleine Bazar kunt u van alles lezen op de bijzondere website De minister van Texel. De website biedt een schat aan verhalen. Daarnaast biedt de site een uniek kijkje in het leven op Texel, door leuke foto’s, prachtige animaties en filmpjes. De site was een onmisbare bron bij het schrijven van dit stukje.