Den Burg

Den Burg is het grootste dorp op het Texel. Het telt 7070 inwoners. Dat is ongeveer de helft van het aantal inwoners van heel het eiland Texel. Voor een dorp van deze omvang heeft Den Burg veel winkels. Dat komt door het toerisme op Texel. In het dorp staat ook het gemeentehuis van de gemeente Texel. Ook heeft het een openbare bibliotheek, een bioscoop en een (openlucht-)zwembad.

Uit archeologische opgravingen blijkt dat Den Burg al lang bewoond wordt. Zo heeft er vermoedelijk een Friese burcht gelegen die in zevende eeuw is verwoest.

In de veertiende eeuw is kreeg het dorp een nieuwe vestingwal. Het ringvormige patroon van de straten in het centrum herinnert nog aan het vestingkarakter. Den Burg heeft veel te lijden gehad tijdens het einde van de Tweede Wereldoorlog.